Quy hoạch và phát triển Quy hoạch và phát triển

Định hướng phát triển Định hướng phát triển

Mục tiêu phát triển toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Mục tiêu tổng quát:

Phát triển nền kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một tỉnh công nghiệp mạnh về kinh tế biển với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế, là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và cả nước; nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

- Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2010- 2020:

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011- 2015 đạt khoảng 14%, giai đoạn 2016- 2020  đạt 12 %.

+ Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế đến năm 2015: Công nghiệp-xây dựng 62%, dịch vụ 35%, nông nghiệp 3%; đến năm 2020: Công nghiệp-xây dựng 75%, dịch vụ 23,5 – 24%, nông nghiệp 2- 2,5%.

+ Xuất khẩu (không tính dầu khí) đạt: 7.280 triệu USD vào năm 2015 và 2,5 – 3 tỷ USD vào năm 2020.