Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017