Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 31/12/2018 - 05/01/2019)