Lịch công tác của Thường trực UBND huyện Châu Đức (17/6/2019 đến 22/6/2019)