Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 06/8/2018 - 10/8/2018)