Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 19/11/2018 - 23/11/2018)