Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 12/11/2018 - 18/11/2018)