Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 29/10/2018 - 02/11/2018)