Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 22/10/2018 - 26/10/2018)