Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 02/7/2018 - 06/7/2018