LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC TỪ NGÀY 25/06/2018 ĐẾN NGÀY 29/06/2018