LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC TỪ NGÀY 18/06/2018 ĐẾN NGÀY 22/06/2018