LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC TỪ NGÀY 11/06/2018 ĐẾN NGÀY 15/06/2018