LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC TỪ NGÀY 28/05/2018 ĐẾN NGÀY 01/06/2018