Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017