Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017