Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 14/08/2017 đến 18/08/2017