Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 7/08/2017 đến 11/08/2017