Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 31/07/2017 đến 04/08/2017