Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 17/9/2018 - 21/9/2018)