Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Châu Đức (15/7/2019 đến 19/7/2019)