Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện Châu Đức (từ ngày 167/2018 - 20/7/2018)