Lịch công tác của Thường trực HĐND - UBND huyện Châu Đức từ ngày 13/11/2017 đến 17/11/2017