Để hoàn thiện công tác công tác tiếp nhận và hoàn trả kết quả cũng như hoàn thiện công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Châu Đức. Nay UBND huyện Châu Đức triển khai mô hình "Lấy ý kiến người dân trực tuyến" nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân với các tiêu chí như năng lực, thái độ của cán bộ tiếp nhận,... UBND huyện Châu Đức rất mong được sự quan tâm và hỗ trợ của quý khách

Trân trọng kính chào!

 

                 Xin quý khách vui lòng chọn lĩnh vực quan tâm:

                                Lĩnh vực Đất đai

                                Lĩnh vực Xây dựng

                                Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

                                Lĩnh vực Tư pháp

                                Lĩnh vực Chính sách xã hội

                                Lĩnh vực Thuế                                 

                                     Nhận xét chung về UBND huyện Châu Đức

---