KNTC
Tìm kiếm đơn thư khiếu kiện
Vui lòng nhập chính xác Họ tên người làm đơn vào ô tìm kiếm dưới đây
Kết quả giải quyết đơn thư KNTC
# Tiêu đề Ngày xuất bản
1 chỉ đạo giải quyết đơn của bà Hồ Thị Lộc 23/07/2015
2 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Huân. 23/07/2015
3 Giải quyết đơn của Mai Văn Quang. 23/07/2015
4 Giải quyết đơn của ông Huỳnh Kim Việt 23/07/2015
5 Giải quyết đơn của ông Đồng Văn Hải, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức 23/07/2015
6 Giải quyết đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Hồng Loan thuộc công trình Khu công... 23/07/2015
7 Giải quyết đơn kiến nghị của hộ bà Đậu Thị Thủy thuộc công trình nâng cấp đường... 23/07/2015
8 Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Ngọc Thanh do thu hồi đất để đầu tư xây... 23/07/2015
9 Giải quyết đơn kiến nghị của ông Phạm Hương do thu hồi đất đầu tư xây dựng công... 23/07/2015
10 Trả lời đơn của hộ ông Phạm Hữu 10/06/2015
11 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Hải, thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn. 10/04/2015
12 Giải quyết đơn của ông Lê Thế Thanh do thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình... 10/04/2015
13 Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trương Quang Trung, xã Quãng Thành. 10/04/2015
14 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Trương 10/04/2015
15 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ do thu hồ đất để đầu tư xây dựng công... 10/04/2015
16 Giải quyết đơn khiếu nại của hộ ông Phạm Hữu công trình: KCN - Đô thị Châu Đức 10/04/2015
17 Giải quyết đơn của ông Lê Thanh Long, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành. 09/04/2015
18 Giải quyết đơn của Bà Phạm Thị Dài - Thôn 1, xã Suối Rao. 27/03/2015
19 Giải quyết đơn của ông (bà) Nguyễn Văn Hưng - Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành. 27/03/2015
20 Giải quyết đơn của ông (bà) Nguyễn Văn Vừa - Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành 25/03/2015
Hiển thị 1 - 20 of 92 kết quả.
của 5