Kỹ năng thanh niên Kỹ năng thanh niên

Sinh hoạt tập thể: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT CHI ĐOÀN
1 – Ổn định tổ chức lớp :
   2 – Giới thiệu bài mới :
   3 – Hướng dẫn thảo luận :
   * Yêu cầu : Học viên phải trình bày được những yêu cầu sau :
   1 – Những quy định về sinh hoạt chi đoàn :
   – Khái niệm :
– Các loại hình sinh hoạt chi đoàn : Sinh hoạt thường kỳ, Sinh hoạt theo chủ điểm, Sinh hoạt theo chuyên đề, Sinh hoạt bất thường : 
   – Như thế nào là buổi sinh hoạt Đoàn có chất lượng ?
2 - Một số điểm ban chấp hành chi đoàn cần chú ý khi tiến hành tổ chức sinh hoạt chi đoàn :
– Tập hợp tối đa những điều kiện làm tăng thêm xúc cảm tốt cho Đoàn viên trong buổi sinh hoạt :
– Yêu cầu về nội dung sinh hoạt :
– Cần khích lệ để phát huy tất cả đoàn viên được nói lên chính kiến của mình, được tham gia điều hành trong sinh hoạt và hoạt động.
3 - Công tác chuẩn bị và tiến hành sinh hoạt chi đoàn :
–  Công tác chuẩn bị :
–  Tiến hành sinh hoạt :
I – NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ SINH HOẠT CHI ĐOÀN :
   1 – Khái niệm :
Sinh hoạt chi đoàn (hình thức sinh hoạt tập thể) là hoạt động cơ bản của hoạt động Đoàn , nhằm thông báo hoặc thảo luận những vấn đề có liên quan đến toàn thể Đoàn viên (chính trị, thời sự văn hóa, khoa học kỹ thuật, ngiệp vụ chuyên môn, …)      
Sinh hoạt chi Đoàn để phát huy tinh thần dân chủ, chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên trong việc tham gia bàn bạc, quyết định mọi công tác của chi Đoàn.
   Vì vậy, muốn cho Đoàn viên hứng thú trong buổi sinh hoạt Đoàn thi vai trò của Ban chấp hành chi đoàn rất quan trọng, Ban chấp hành là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng của buổi sinh hoạt.
2 – Các loại hình sinh hoạt chi đoàn :
 a – Sinh hoạt thường kỳ : Là sinh hoạt chi đoàn được quy định trong một thời gian nhất định trong tháng của chi đoàn.
b – Sinh hoạt theo chủ điểm : Trong năm có các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Dựa vào những sự kiện đó để xây dựng nội dung sinh hoạt giúp cho Đoàn viên hiểu biết và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, niềm tự hào vinh dự và trách nhiệm của mình.
c – Sinh hoạt theo chuyên đề : Là buổi sinh hoạt được quy định trong kế hoạch tháng hoặc  năm của chi đoàn. Nhằm giải quyết một số vấn đề lớn được toàn thể đoàn viên quan tâm như : Vấn đề đạo đức lối sống, nếp sống, giúp và bồi dưỡng cho Đoàn viên ưu tú trưởng thành đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đảng.
d – Sinh hoạt bất thường :  Là buổi sinh hoạt nhằm giải quyết những công việc đột xuất của Đoàn không nằm trong kế hoạch.
+ Ví dụ : Cần triển khai kế hoạch hoạt động giao lưu, kết nghĩa với đơn vị bạn; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt,…
3 – Buổi sinh hoạt Đoàn có chất lượng ?
- Có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia phát biểu, tham gia vui chơi và làm việc một cách hào hứng.
- Đoàn viên thanh niên có thêm những hiểu biết mới và thể hiện được khả năng của mình trong mọi hoạt động.
 

 

 


Hoạt động Đoàn thanh niên Hoạt động Đoàn thanh niên