Kỹ năng thanh niên Kỹ năng thanh niên

Kỹ năng tổ chức các hoạt động: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT CHI ĐOÀN

* Yêu cầu : Học viên phải trình bày được những yêu cầu sau :

   1 – Những quy định về sinh hoạt chi đoàn :

   – Khái niệm :

– Các loại hình sinh hoạt chi đoàn : Sinh hoạt thường kỳ, Sinh hoạt theo chủ điểm, Sinh hoạt theo chuyên đề, Sinh hoạt bất thường : 

   – Như thế nào là buổi sinh hoạt Đoàn có chất lượng ?

2 - Một số điểm ban chấp hành chi đoàn cần chú ý khi tiến hành tổ chức sinh hoạt chi đoàn :

– Tập hợp tối đa những điều kiện làm tăng thêm xúc cảm tốt cho Đoàn viên trong buổi sinh hoạt :

– Yêu cầu về nội dung sinh hoạt :

– Cần khích lệ để phát huy tất cả đoàn viên được nói lên chính kiến của mình, được tham gia điều hành trong sinh hoạt và hoạt động.

3 - Công tác chuẩn bị và tiến hành sinh hoạt chi đoàn :

–  Công tác chuẩn bị :

–  Tiến hành sinh hoạt :

I – NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ SINH HOẠT CHI ĐOÀN :

   1 – Khái niệm :

Sinh hoạt chi đoàn (hình thức sinh hoạt tập thể) là hoạt động cơ bản của hoạt động Đoàn , nhằm thông báo hoặc thảo luận những vấn đề có liên quan đến toàn thể Đoàn viên (chính trị, thời sự văn hóa, khoa học kỹ thuật, ngiệp vụ chuyên môn, …)      

Sinh hoạt chi Đoàn để phát huy tinh thần dân chủ, chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên trong việc tham gia bàn bạc, quyết định mọi công tác của chi Đoàn.

   Vì vậy, muốn cho Đoàn viên hứng thú trong buổi sinh hoạt Đoàn thi vai trò của Ban chấp hành chi đoàn rất quan trọng, Ban chấp hành là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng của buổi sinh hoạt.

2 – Các loại hình sinh hoạt chi đoàn :

 a – Sinh hoạt thường kỳ : Là sinh hoạt chi đoàn được quy định trong một thời gian nhất định trong tháng của chi đoàn.

b – Sinh hoạt theo chủ điểm : Trong năm có các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Dựa vào những sự kiện đó để xây dựng nội dung sinh hoạt giúp cho Đoàn viên hiểu biết và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, niềm tự hào vinh dự và trách nhiệm của mình.

c – Sinh hoạt theo chuyên đề : Là buổi sinh hoạt được quy định trong kế hoạch tháng hoặc  năm của chi đoàn. Nhằm giải quyết một số vấn đề lớn được toàn thể đoàn viên quan tâm như : Vấn đề đạo đức lối sống, nếp sống, giúp và bồi dưỡng cho Đoàn viên ưu tú trưởng thành đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đảng.

d – Sinh hoạt bất thường :  Là buổi sinh hoạt nhằm giải quyết những công việc đột xuất của Đoàn không nằm trong kế hoạch.

+ Ví dụ : Cần triển khai kế hoạch hoạt động giao lưu, kết nghĩa với đơn vị bạn; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt,…

3 – Buổi sinh hoạt Đoàn có chất lượng ?

- Có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia phát biểu, tham gia vui chơi và làm việc một cách hào hứng.

- Đoàn viên thanh niên có thêm những hiểu biết mới và thể hiện được khả năng của mình trong mọi hoạt động.

- Đoàn viên thoải mái yêu thích và có thêm tình thân ái đoàn kết.

II – MỘT SỐ ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CẦN CHÚ Ý KHI TIẾN HÀNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN :

1 – Tập hợp tối đa những điều kiện làm tăng thêm xúc cảm tốt cho Đoàn viên trong buổi sinh hoạt :

a - Cần vận dụng ý nghĩa của thời điểm sinh hoạt nếu gần những ngày kỷ niệm lịch sử, ngày truyền thống của Đoàn thì nên đưa phần ý nghĩa đó vào phần mở đầu buổi sinh hoạt.

b -  Tận dụng không gian nếu tổ chức ngoài trời, dã ngoại.

c - Tận dụng tác động của những nhân vật khác như các chiến sỹ, người lao động giỏi, nhà khoa học, … bằng cách sáng tạo ra sự giao lưu văn hóa, trân trọng không cách biệt.

d - Cần tạo ra tình huống bất ngờ có thể mở đầu bằng chúc sinh nhật bạn trong một chi đoàn (do Ban chấp hành bí mật chuẩn bị) hoặc chào mừng một sự kiện nổi bật nào đó của chi đoàn.

2 – Yêu cầu về nội dung sinh hoạt :

a - BCH chi đoàn Phải biết chọn đề tài gắn với vấn đề thời sự nóng bỏng của cuộc sống và gắn với nhu cầu cần thiết của đoàn viên thanh niên (đề tài gần gũi, phù hợp trình độ đoàn viên thanh niên và thường xuyên thay đổi).

b - Sinh hoạt chi đoàn để xây dựng chương trình công tác: BCH chi đoàn phải nắm được thông tin trên nhiều mặt (Kinh tế, chính trị, xã hội,…) để đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới.

c – Ban chấp hành đoàn phải đánh giá được những nhiệm vụ đã thực hiện được trong thời gian qua, có phân tích cụ thể những thành công và hạn chế, rút kinh nghiệm cho hoạt động sau.

d - Sinh hoạt chi đoàn để nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đoàn :

+ Góp ý xây dựng Đảng: Góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, góp ý cho nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhận xét, giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét.

+ Xây dựng Đoàn : Xét và tổ chức kết nạp đoàn viên, Bình bầu phân loại đoàn viên 6 tháng 1 lần.Góp ý cho lãnh đạo của Ban chấp hành đoàn các cấp.

3 – Cần khích lệ để phát huy tất cả đoàn viên được nói lên chính kiến của mình, được tham gia điều hành trong sinh hoạt và hoạt động.

a - Mặc dù đã chuẩn bị kỹ nội dung, biện pháp cho buổi sinh hoạt nhưng Bí thư chi đoàn và Ban chấp hành hãy nên bắt đầu bằng những câu hỏi hoặc bằng những yêu cầu để Đoàn viên xung phong làm thử, sau đó Bí thư chi đoàn hoặc Ban chấp hành tóm tắt lại. Hoặc đặt ra những ý kiến, tình huống ngược lại từ.

b - Trong các hoạt động, thi vui trong buổi sinh hoạt không nhất thiết BCH phải điều hành mà có thể phân công nhiều nhóm nhỏ và mỗi nhóm cử người ra điều hành.

c - Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động có thể nên bắt đầu từ những các nhân có thành tích thấp nhất đến cao nhất và nên tìm ra được những điểm tốt để khuyến khích.

d - Dù hình thức sinh hoạt nào, thường kỳ, chủ điểm, chủ đề, bất thường, cũng nên dành thời gian cho sinh hoạt vui chơi bổ ích dưới nhiều hình thức văn nghệ, thi vui,… có nội dung gắn với chủ đề. Đó là con đường để phát huy tốt nhất khả năng của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng tổ chức Đoàn tại đơn vị.

 

III - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH SINH HOẠT CHI ĐOÀN:

1 – Công tác chuẩn bị :        

- Họp Ban chấp hành chi đoàn, phân công người chuẩn bị nội dung và điều khiển chương trình sinh hoạt.

- Xin ý kiến lãnh đạo (Những hoạt động mới).

- Thông báo cho đoàn viên thời gian, địa điểm  và nội dung sinh hoạt.

2 – Tiến hành sinh hoạt :

Trong sinh hoạt chi đoàn phải đảm bảo tính giáo dục, tính dân chủ và tính chiến đấu. Các bước tiến hành như sau :

- Ổn định tổ chức bằng một số tiết mục văn nghệ, trò chơi,…

- Điểm danh đoàn viên.

- Giới thiệu chủ tọa và thư ký.

- Đại diện BCH chi đoàn (hoặc đoàn viên được phân công phụ trách chuyên đề) trình bày nội dung sinh hoạt .

Ví dụ : Đánh giá hoạt động của chi đoàn thời gian vừa qua và triển khai hoạt động thời gian tới

   - Đoàn viên thảo luận.

   - Đại biểu phát biểu.

   - Chủ tọa tổng hợp ý kiến và kết luận.

   - Thư ký thông qua biên bản, biểu quyết.

   - Bế mạc.Hoạt động Đoàn thanh niên Hoạt động Đoàn thanh niên