HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức

HĐND HUYỆN CHÂU ĐỨC

Địa chỉ : 70 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: (0254-)3881109 - 3961753 - 3883158, Fax: (0254-)3961781 - 3883158

Email: chauduc@baria-vungtau.gov.vn

 

1Chủ tịch HĐND huyện : Bùi Chí Thành

·         Điện thoại CQ: 02543.979999

·         Điện thoại DĐ: 0913.693047

·         Email: thanhbc@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

 2Phó Chủ tịch HĐND huyện : Lê Tình

·         Điện thoại CQ: 02543.881 123

·         Điện thoại DĐ: 0913 948 708

·         Email: tinhl@chauduc.baria-vungtau.gov.vn

 3Phó Chủ tịch HĐND huyện : Trần Phong Định

·         Điện thoại DĐ: 0918.464155

·         Email: dinhtp@chauduc.baria-vungtau.gov.vn