Dự thảo
Dự thảo Quyết định và quy chế “Sử dụng các thiết bị CNTT, mạng LAN, mạng Internet và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Châu Đức và UBND các xã thị trấn thuộc huyện”.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo: Văn phòng UBND huyện
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 21/07/2015
Số lượt xem: 7460
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Căn cứ Thông Báo số 184/TB-UBND ngày 24/4/2015 của UBND huyện Châu Đức về việc kết luận tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2015;

Văn phòng UBND huyện xây dựng Dự thảo Quyết định và quy chế “ Sử dụng các thiết bị CNTT, mạng LAN, mạng Internet và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Châu Đức và UBND các xã thị trấn thuộc huyện”. Quy chế bao gồm 06 Chương 22 Điều; nhằm sớm hoàn chỉnh đưa quy chế vào thực hiện, đề nghị các đơn vị có ý kiến đóng góp cho dự thảo nêu trên để đảm bảo ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng UBND huyện trước ngày 28/7/2015 để tổng hợp, chỉnh sửa trình UBND huyện xem xét, quyết định ban hành. Nếu các đơn vị không có ý kiến đóng góp xem như đã đồng ý, thống nhất với dự thảo quy chế nêu trên.

Các file dự thảo Quyết định và Quy chế các đơn vị tải về ở mục Download trên./.

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Quyết định và quy chế “Sử dụng các thiết bị CNTT, mạng LAN, mạng Internet và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Châu Đức và UBND các xã thị trấn thuộc huyện”.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha