Dự thảo
Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên ban biên tập và tổ giúp việc Trang thông tin điện tử huyện
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 16/03/2016
Số lượt xem: 4550
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên ban biên tập và tổ giúp việc Trang thông tin điện tử huyện
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha