Dự thảo
Dự thảo Quy chế hoạt động và quản lý trang thông thin điện tử huyện.
Lĩnh vực thống kê: Khoa học và Công nghệ
Cơ quan soạn thảo: Văn phòng UBND huyện
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 16/03/2016
Số lượt xem: 4753
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Quy chế hoạt động và quản lý trang thông thin điện tử huyện.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha