Dự thảo
Lấy ý kiến góp ý Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương và Dự án Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 14/01/2016
Số lượt xem: 5120
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

- Luật tổ chức chính quyền địa phương

- Luật bầu cử đại biểu quốc hội

Gửi góp ý cho dự thảo
Lấy ý kiến góp ý Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương và Dự án Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha