Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021

- Văn bản đính kèm:

>>> Quyết định 09/QĐ-UBBC ngày 22/4/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Châu Đức