Thông báo tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các xã, thị trấn

>>> Văn bản đính kèm:

Thông báo số 09/TB-UBBC ngày 20/4/2016 của Ủy ban bầu cử Châu Đức.