Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Láng Lớn

>>> Văn bản đính kèm:

Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 17/3/2016.