Thông tin tuyển dụng viên chức SNGD Thông tin tuyển dụng viên chức SNGD

Tuyển dụng năm học 2019-2020(Đợt 2) Tuyển dụng năm học 2019-2020(Đợt 2)

Về việc tiếp tục kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 Đợt 2

Xem chi tiết Thông báo tại đây