Thông tin tuyển dụng viên chức SNGD Thông tin tuyển dụng viên chức SNGD

Tuyển dụng năm học 2019-2020(Đợt 2) Tuyển dụng năm học 2019-2020(Đợt 2)

Thông báo tuyển dụng năm học 2019-2020 đợt Hai

 

Ngày 12/2/2020, UBND huyện Châu Đức ban hành Thông báo số 425/TB-UBND Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 (đợt 2).

>>> Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY